06 – 12071801 contact@vloedontwikkelt.nl
Performance cultuur kweken? Zo dus!

Performance cultuur kweken? Zo dus!

Bij veel bedrijven stormt het. Continu veranderen is het devies geworden. Reorganisatie, krimp, koersverandering…. En ondertussen moet jij met jouw team gewoon je resultaten behalen. Logisch is het wel, maar gemakkelijk is het niet. Zeker niet als het gevoel van onzekerheid de overhand krijgt en medewerkers als angstige konijnen verstijfd in de koplampen van de ras naderende voertuigen kijken. Als medewerkers uit angst verstijven, weet je één ding zeker: resultaten behalen wordt heel lastig. Wat doe je? Onderzoek wijst uit dat er een directe relatie is tussen het verbeteren van bedrijfsresultaten en het geven van veel complimenten en kritiek. Beide zijn essentieel. In een performancecultuur is altijd sprake van kritiek én complimenten. Doe je (een van) beide niet, dan is er sprake van een zorg-, vermijdings- of angstcultuur. Hieronder een versimpeld overzicht om jouw eigen organisatie, afdeling of team te beoordelen. Wil jij van jouw team of afdeling een High Performing Team maken? Dan weet je wat je te doen staat: veel kritiek én veel complimenten! Ik zie dat bij veel teams dat minimaal een van deze twee lastig is. Kritiek geven is lastig als je zelf bang bent om afgewezen te worden of fouten te maken. Complimenten geven zit sowieso niet in onze Hollands-calvinistische cultuur. Iemand zou zomaar naast zijn schoenen kunnen gaan lopen. Om maar niet te spreken van (angst voor) competitie en rivaliteit. Maar veel complimenten zijn wél nodig om te zorgen dat iemand voldoende zelfvertrouwen ontwikkelt om ook echt kritische noten en opbouwende feedback te kunnen ontvangen. Het is alweer een tijd geleden dat ik bovenstaande cultuurmodel had gevonden en gebruikte om mee te experimenteren. Als voorzitter van een projectgroep met strakke deadlines, weinig middelen nog minder tijd, ben ik begonnen met een tweewekelijks overleg waarin we juist veel tijd namen voor elkaar. Ik begon scheutig te benoemen wat er allemaal goed ging en gaf complimenten over ieders bijdrage en aanpak. Spannend, maar het werkte. Al snel leidde het tot een ontspannen overleg, waaraan de projectleden enthousiast meededen en vaak meer of sneller deden dan wat van ze verwacht werd. Na verloop van tijd was het vertrouwen zodanig, dat ik het aandurfde ook kritische feedback openlijk in de groep te geven. Ook de projectleden begonnen elkaar te complimenteren en corrigeerden. Dat ik op een gegeven ogenblik ook openlijk kritiek kreeg, was voor mij op dat moment een groot compliment! Zoals een topsporter iedere dag traint voor topprestaties, is ook (het veranderen van) cultuur een kwestie van trainen en doorzetten. Een kwestie van doen en vertrouwen houden. Van een lange adem. Iedere dag opnieuw proberen om nieuwe gewoontes eigen te maken en beter te worden. Wil je als team excelleren en werken aan je performance? Bespreek dan niet óf je feedback gaat geven en ga zeker geen feedbacktraining volgen! Leg de lat hoog als het gaat om het resultaat dat je samen wilt halen en vraag je af hoe je daar samen gaat komen. Gebruikmakend van elkaars kwaliteiten en elkaar opbouwend én kritisch stimulerend om daar nog meer uit te halen. Want samen kom je verder! Ik vertrouw erop dat jij dit morgen al kunt toepassen in jouw team of jouw organisatie. Is er meer nodig volgens jou? Dan hoor ik graag wat je nodig hebt, en gaan we wellicht samen verder.  

 Sneller resultaat boeken?