06 – 12071801 contact@vloedontwikkelt.nl

Privacyverklaring

Jij hebt me een aantal van jouw persoonsgegevens toevertrouwd, zodat ik je kan begeleiden bij jouw professionele en persoonlijke ontwikkeling. Natuurlijk ga ik zorgvuldig met jouw gegevens om. Hieronder vind je beschreven hoe ik dat doe.

1. De persoonsgegevens kunnen de volgende informatie bevatten:
• NAW-gegevens
• Emailadres
• Telefoonnummer(s)
• Geslacht
• Geboortedatum
• Gegevens werkgever en/of opdrachtgever
• Functie
• Curriculum Vitae
• Competenties en interessegebieden
• Gespreks- en reflectieverslagen
• Inhoud communicatie
• Rapportage Persoonlijkheidstest
• Gemaakte oefeningen en opdrachten
• Medische gegevens

2. Doel verwerkingen
Je gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:
• Communicatie via mail en/of telefoon met jou m.b.t. jouw ontwikkeldoelen.
• Communicatie via mail en/of telefoon met jouw werkgever. Dit alleen met jouw toestemming en alleen over het proces van de coaching, niet over de inhoud van onze gesprekken.
• Administratie zoals het sturen van offertes, maken van afspraken, dossiervorming, boekhouding en het sturen van facturen.
• Aanvraag voor (verlengen van) accreditatie bij de beroepsvereniging.
• Eigen professionele ontwikkeling m.b.v. supervisie.

3. Verstrekken aan derden
Ik verstrek jouw persoonsgegevens in principe niet aan derden, tenzij dit nodig is voor bijvoorbeeld afstemming met een hulpverlener of andere betrokkene in het kader van je coachtraject. Dit gebeurt alleen met jouw toestemming.
Indien van toepassing verstrek ik je naam en emailadres aan de leverancier voor testen, zodat je deze kunt afnemen. Zij hebben een eigen Privacy Statement.
Wanneer een derde partij inzage zou kunnen krijgen in jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld een accountant of ICT- deskundige, dan wordt via een verwerkingsovereenkomst vastgelegd dat deze gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

4. Inzage, wijzigen en bewaren van persoonsgegevens
Als jij jouw persoonsgegevens wilt inzien, dan kun je daar een verzoek voor indienen. Uiterlijk binnen 1 maand ontvang je een overzicht van die gegevens. Als daarin onjuistheden zitten dan pas ik je gegevens onmiddellijk aan. Jouw gegevens worden volgens de wettelijke richtlijnen bewaard.

5. Beveiliging
Ik neem het beveiligen van jouw gegevens serieus en neem maatregelen om misbruik, verlies of onbevoegde toegang tegen te gaan. Als er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan alsjeblieft zo snel mogelijk contact met me op via sylvia@sylviamelzer.nl.

6. Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan kun je contact met mij opnemen via sylvia@sylviamelzer.nl en je klacht kenbaar maken. Mochten we er niet uitkomen, dan kun je ook een klacht indienen bij de privacy toezichthouder, t.w. de Autoriteit Persoonsgevens (AP), tel: 0900-2001201, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.